Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6162/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 05/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6162/TCHQ-TXNK
V/v chính sách miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Đà Nẵng;
- Công ty Cổ phần Địa Cầu.

 

Trả lời công văn số 2237-1/2012/SKHDT/HC/TER ngày 09/6/2012 của Công ty Cổ phần Địa Cầu về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nhóm mặt hàng van, vòi các loại: Vòi lavabo, vòi bồn tắm nằm, vòi cho phòng tắm đứng, bộ chén sen cho tắm đứng…. (nêu tại mục 2 công văn số 2237-1/2012/SKHDT/HC/TER):

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì hàng hóa là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bố Kế hoạch và Đầu tư, thì mặt hàng vòi lavabo, vòi bồn tắm nằm, vòi cho phòng tắm đứng, bộ chén sen cho tắm đứng… chưa được định danh trong Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKH ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì sản phẩm sen vòi nước (vòi sen tắm nóng lạnh, vòi sen tắm lạnh, vòi lavabo nóng lạnh, vòi lạnh, vòi rửa chén lạnh, vòi hồ) là vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được;

Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Địa Cầu phối hợp kiểm tra hàng hóa nhập khẩu thực tế, đối chiếu Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH, Thông tư số 04/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, hiệu lực của các văn bản nêu trên để xử lý.

2. Nhóm mặt hàng: tủ lạnh, tủ lạnh minibar, thiết bị nghe nhìn, máy hút bụi các loại (nêu tại mục 3 công văn số 2237-1/2012/SKHDT/HC/TER):

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì hàng hóa quy định tại Phụ lục III Danh mục các nhóm trang thiết bị ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP chỉ được miễn thuế nhập khẩu lần đầu đối với dự án ưu đãi đầu tư miễn thuế theo quy định tại khoản 10 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP (Danh mục các trang thiết bị chỉ được miễn thuế lần đầu tại Phụ lục III bao gồm: Thiết bị nghe nhìn; tủ lạnh, máy hút bụi…).

Như vậy, trường hợp Công ty Cổ phần Địa Cầu miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP, nếu nhập khẩu hàng hóa quy định tại Phụ lục III Danh mục các nhóm trang thiết bị ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP thì không được miễn thuế nhập khẩu.

3. Đối với mặt hàng thuộc nhóm “Bản lề, tay nắm cửa, bộ chốt cài cửa, bộ chốt rửa, ray trượt cửa, thanh định vị cửa…” (nêu tại mục 1 công văn số 2237-1/2012/SKHDT/HC/TER):

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty để báo cáo Bộ Tài chính và sẽ có văn bản trả lời Công ty ngay sau khi nhận được ý kiến của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Địa Cầu, Cục Hải quan Đà Nẵng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6162/TCHQ-TXNK ngày 05/11/2012 về chính sách miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!