Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6095/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn cầu La Uyên-cầu Tân Đệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6095/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6095/VPCP-KTTH
V/v bố trí vốn thực hiện GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn cầu La Uyên-cầu Tân Đệ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 

Xét đề nghị của: Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5583/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 9574/BTC-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5819/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2008 về việc ứng vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn cầu La Uyên-cầu Tân Đệ (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải bố trí trong tổng số vốn 2.705 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm ứng (văn bản số 581/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) để ứng vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án trong năm 2008 như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9574/BTC-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: ĐP,, KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6095/VPCP-KTTH về việc bố trí vốn thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp QL 10 đoạn cầu La Uyên-cầu Tân Đệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.906
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233