Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 609/TTg-DK về việc chủ trương đầu tư thăm dò dầu khí tại Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 609/TTg-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 609/TTg-DK
V/v Chủ trương đầu tư thăm dò dầu khí tại Cộng hòa Cuba

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (các công văn số 1552/DKVN-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2007, số 1954/DKVN-KHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2007 và số 2498/DKVN-TKTD ngày 09 tháng 5 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2558/BKH-KTCN ngày 13 tháng 4 năm 2007), Tài chính (công văn số 5076/BTC-TCĐN ngày 13 tháng 4 năm 2007), Công nghiệp (công văn số 1638/BCN-NLDK ngày 16 tháng 4 năm 2007) và kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 14 tháng 5 năm 2007,  Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí các Lô 16, 17, 18 (trên đất liền) và Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí các Lô 31, 42, 43 (trên biển) thuộc Cộng hòa Cuba để triển khai thực hiện pha I của giai đoạn tìm kiếm thăm dò.

2. Sau khi ký kết Hợp đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tìm đối tác nước ngoài có đủ năng lực và kinh nghiệm cùng tham gia; có kế hoạch triển khai từng bước nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm hiệu quả đầu tư./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: CN, TC, TP, NG;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, QHQT;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4), MT.(23b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 609/TTg-DK về việc chủ trương đầu tư thăm dò dầu khí tại Cộng hòa Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154