Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6079/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 23/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6079/VPCP-KTTH
V/v: Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Ngân hàng phát triển Việt Nam

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số 837/NHPT-TDTW ngày 18 tháng 9 năm 2006 về tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm của Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát lại tình hình thực hiện các dự án đầu tư, trước hết là các dự án nhóm A; phải xác định cụ thể những nội dung, công việc còn vướng mắc, khó khăn và nêu rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành và từng cấp để có biện pháp giải quyết kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ trên đây, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2006.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế tạm thanh toán cho các dự án trọng điểm nhóm A khi chưa có tổng hợp dự toán được duyệt và các dự án được chỉ định thầu.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính rà soát về mức độ tồn đọng vốn của Ngân hàng Phát triển để có biện pháp xử lý cần thiết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc,

  Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý;
  các vụ: TH, NN, ĐP;
  website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6079/VPCP-KTTH ngày 23/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhóm A

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!