Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 605TCT/ĐTNN về việc thuế nhà thầu nước ngoài và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 605TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 605TCT/ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH Readymix Concrete Việt Nam

Trả lời công văn số 27012005/CV ngày 27/1/2005 của Công ty TNHH Readymix Concrete Việt Nam về việc thuế nhà thầu nước ngoài và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với các hợp đồng dịch vụ thực hiện ở nước ngoài như Công ty nêu đã ký trước ngày 16/02/2005 ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam có hiệu lực thi hành là ngày 16/02/2005 thay thế cho Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 thì không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Đối với các hợp đồng ký từ ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư này.

Căn cứ các quy định trên đề nghị Công ty kê khai và giải trình cụ thể nội dung, thời gian đã ký các hợp đồng với các bên nước ngoài với cơ quan thuế để được xác định thuế theo chế độ quy định. Đối với các hợp đồng đã ký không phải nộp thuế không phải làm thủ tục xin miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Readymix Concrete Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 605TCT/ĐTNN về việc thuế nhà thầu nước ngoài và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35