Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 598/TCHQ-TXNK miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 598/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/TCHQ-TXNK
V/v: miễn thuế dự án ƯĐĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 0053/HQBRVT-GSQL ngày 07/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định miễn thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư (Tổng cục Hải quan không nhận được công văn số 2317/HQBRVT-GSQL ngày 26/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc dự án đã được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2012 của Chính phủ (nay là khoản 6 điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010) nhưng nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế lần đầu, ngày 21/11/2012, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại công văn số 6566/TCHQ-TXNK, theo đó: Trường hợp dự án khuyến khích đầu tư đã được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP, nếu nhập khẩu hàng hóa quy định tại Phụ lục III Danh mục các nhóm trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định số 149/2005/NĐ-CP thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu quy định hiện hành và hướng dẫn tại công văn số 6566/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNXK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 598/TCHQ-TXNK miễn thuế dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41