Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 591/VPCP-KTN về việc quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 591/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 591/VPCP-KTN
V/v Quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ (công văn số 0570/BCT-NL ngày 20 tháng 01 năm 2009), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm nhà máy điện Phú Thọ, công suất khoảng 600 MW tại tỉnh Phú Thọ và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hướng dẫn nhà đầu tư lập Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện nêu trên, trình duyệt theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục xem xét cân đối bảo đảm cung cấp than cho dự án (kết hợp cả việc nhập khẩu than để trộn than trong nước theo giá thị trường).

4. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, NN và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Công nghiệp Than và KS VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 591/VPCP-KTN về việc quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124