Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 589/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan đối với dự án Đối tác đổi mới sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 589/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 589/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan đối với dự án Đối tác đổi mới sáng tạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2264/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 4 năm 2009) về việc phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan đối với dự án Đối tác đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Đối với đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng ngân sách của Dự án là 4,3 triệu USD, trong đó Chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại 3 triệu Euro (tương đương 3,75 triệu USD) được cấp phát cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện Dự án, vốn đối ứng là 9,5 tỷ VND (tương đương 0,55 triệu USD) từ nguồn ngân sách của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn tất các thủ tục phê duyệt, thực hiện Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm sử dụng ODA đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH,  KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 589/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục ODA không hoàn lại của Phần Lan đối với dự án Đối tác đổi mới sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


909
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234