Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 586/UBND-KH&ĐT về việc đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 586/UBND-KH&ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 23/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 586/UBND-KH&ĐT
V/v: Đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Trung Dũng
(số 39/670, cụm Yên Bắc, đường Hà Huy Tập, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

 

UBND Thành phố nhận được hồ sơ, kèm theo văn bản số: 26/CV-CT ngày 08/10/2007 Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Trung Dũng đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án Xây dựng “Trụ sở Văn phòng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và kho” tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm tra số: 870/BC-KH&ĐT ngày 16/11/2007; số: 51/BC-KH&ĐT ngày 17/01/2008. Sau khi xem xét, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. UBND Thành phố đồng ý cho phép tổ chức đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất theo quy định tại Điều 16 của Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 quy định về quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Báo Kinh tế & Đô Thị, Văn phòng UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố, giới thiệu và tổ chức đăng tải thông tin trên báo, Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Kinh phí tổ chức công bố, đăng tải thông tin được trích từ nguồn xúc tiến đầu tư năm 2008 Thành phố đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà không có thêm nhà đầu tư khác quan tâm và đăng ký tham gia đầu tư tại địa điểm nói trên, UBND Thành phố sẽ phê duyệt chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án tại địa điểm do nhà đầu tư đề xuất theo quy định. Trường hợp ngược lại, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu có thêm từ một nhà đầu tư khác quan tâm và đăng ký tham gia đầu tư tại địa điểm nói trên, UBND Thành phố sẽ giao đơn vị mời thầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

UBND Thành phố thông báo để Công ty TNHH phát triển dịch vụ thương mại Trung Dũng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Sở: KH&ĐT, BCVT;
- Báo Kinh tế & Đô Thị;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 586/UBND-KH&ĐT về việc đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49