Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 585/BXD-HTKT bổ sung vốn dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 585/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 585/BXD-HTKT
V/v: bổ sung vốn dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang vay WB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1229/BKH-KTĐN ngày 27/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị góp ý việc bổ sung vốn cho tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang thuộc dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải”. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I./ Thông tin chung về dự án:

1. Tên Dự án: Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang.

2. Địa điểm xây dựng: Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA cải thiện VSMT thành phố Nha Trang.

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2007 đến năm 2014.

5. Mục tiêu dự án: mục tiêu Dự án vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang đã được đề cập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với các nội dung: Giảm thiểu thiệt hại và ô nhiễm cho thành phố do ngập úng gây ra; Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, sức khỏe cho cộng đồng; Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển xử lý rác thải; Hỗ trợ công tác quản lý chất thải rắn hoàn thiện từng bước cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

II./ Bộ Xây dựng thống nhất các nội dung sau:

1. Phân tích về sự cần thiết cho tăng vốn: Giai đoạn 1 (từ 2007 đến 2011) với nguồn vốn đã được phê duyệt là 21,011 triệu USD. Bổ sung vốn một phần cho giai đoạn 1 và cơ bản dành cho giai đoạn 2 cùng các gói thầu còn lại trong kế hoạch đấu thầu. Việc tăng vốn chủ yếu do tình trạng lạm phát vừa qua, đề xuất tăng nguồn vốn tài trợ nhằm thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành các mục tiêu đề ra là cần thiết.

2. Cơ sở việc bổ sung vốn đã được ghi nhận trong Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Thế giới và UBND tỉnh Khánh Hòa qua đợt kiểm tra lần thứ V (từ 11 đến 16 tháng 10/2009). Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thảo luận với nhà tài trợ cân đối bổ sung nguồn vốn cho dự án, trước mắt ưu tiên bổ sung vốn cho Giai đoạn 1để đảm bảo tiến độ dự án.

3. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tiểu dự án thành phố Nha Trang so với kế hoạch còn chậm, giải ngân rất thấp. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đôn đốc, chỉ đạo Ban QLDA cải thiện VSMT thành phố Nha Trang và các đơn vị có liên quan nhằm đẩy mạnh tiến độ phát huy hiệu quả mức vốn đã được ghi.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - UBND tỉnh Khánh Hòa
 - UBND thành phố Nha Trang;
 -Ban QLDA cải thiện VSMT thành phố Nha Trang;
 - Lưu VP, HTKT./.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 585/BXD-HTKT bổ sung vốn dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.399
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37