Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 579/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/TTg - QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Dự án Giao thông đô thị Hải Phòng vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

 

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 53/TTr-NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán Dự án "Phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng" với tổng mức đầu tư là 276,611 triệu USD, trong đó vốn vay IDA của Ngân hàng Thế giới (WB) là 175 triệu USD.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án với đại diện của WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WB ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án.

4. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục pháp lý để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 579/TTg-QHQT ngày 15/04/2011 về báo cáo kết quả đàm phán Dự án Giao thông đô thị Hải Phòng vay vốn WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84