Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5726/BNN-KTHT trả lời về vốn cho dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5726/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tăng Minh Lộc
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5726/BNN-KTHT
V/v trả lời về việc vốn cho dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Phiếu chuyển văn bản số 1574/PCVB-VPCP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Tờ trình số 3071/TTr-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc “Xin vốn cho Dự án ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà, huyện Đắk Song”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do khu vực biên giới xã Thuận Hà huyện Đắk Song là rất cần thiết. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo bố trí kế hoạch vốn NSTW hỗ trợ thuộc Chương trình 193 và các chương trình khác trong năm kế hoạch 2011 để thực hiện, sớm ổn định đời sống, sản xuất cho đồng bào và bảo vệ an ninh biên giới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu của địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ Tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng (b/c);
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
- Lưu: VT, KTHT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Tăng Minh Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5726/BNN-KTHT trả lời về vốn cho dự án trọng điểm ổn định dân di cư tự do xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146