Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5710/VPCP-KTN về việc chọn nhà thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5710/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5710/VPCP-KTN
V/v chọn nhà thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

 

Công ty KAWASAKI CORPORATION - Nhật Bản có công văn số KC-30/2008 ngày 30 tháng 7 năm 2008 nêu ý kiến về việc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chọn đối tác tham gia đấu thầu gói thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê không theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và hồ sơ mời thầu.

Về vấn đề nêu trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu và quy định trong hồ sơ mời thầu để sớm triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3), Ta (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5710/VPCP-KTN về việc chọn nhà thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6