Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5700 BKH/KTTĐN ngày 10/09/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận tư vấn

Số hiệu: 5700BKH/KTTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5700 BKH/KTTĐN
V/v Xác nhận tư vấn

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Các Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan

 

Thực hiện Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA và Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (Điều 8, Khoản 1, mục c).

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4872/UB-ĐT ngày 18 tháng 8 năm 2004

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN

Dự án: Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

HoChiMinh city Environmental Sanitation (Nhieu Loc - Thị Nghè Basin) project

Có sử dụng ODA dưới hình thức vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

Hiệp định được ký ngày 5 tháng 7 năm 2001 giữa đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đại diện Ngân hàng Thế giới.

Tổng vốn ODA theo Hiệp định: 166,34 triệu USD

Thời hạn thực hiện: Từ năm 2001 đến năm 2007

Cơ quan chủ quản dự án: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hồ Chí Minh

Những hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài: được ghi trong Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công số 07/HD-VSMT ngày 15 tháng 8 năm 2003 ký giữa Ban Quản lý dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) và Công ty tư vấn CDM International Inc.

Danh sách các chuyên gia nước ngoài thuộc Công ty tư vấn CDM giám sát thi công dự án Vệ sinh Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè) được trình bày tại Phục lục đính kèm công văn này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết công việc theo đúng quy định trong Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam nêu trên.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THUỘC CÔNG TY TƯ VẤN CDM GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (LƯU VỰC NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ)
(Ban hành kèm theo Công văn số 5700 BKH/KTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Họ và tên

Chức danh

Quốc tịch

Số hộ chiếu

Lương/tháng USD

Số tháng người

Bắt đầu

Kết thúc

1

Keith John Rush *

Kỹ sư trưởng thường trú

Anh

761024622

12.200

60

4/10/2003

15/8/2008

2

Peter Avision Mapham*

Kỹ sư cáo cấp thường trú

Nam Phi

442561446

5.536

30

1/2/2004

15/8/2008

3

Jonathan Perrin*

Chuyên gia kiểm soát khối lượng

úc

L8376222

5.877

24

30/9/2003

15/8/2008

4

Buu An*

Chuyên gia quản lý dự án cấp cao

Mỹ

015314970

7.930

16

15/8/2003

15/8/2008

5

Diep Minh Tam

Chuyên gia sức khoẻ & môi trường cấp cao

Canada

PC298301

10.115

10

15/8/2003

15/8/2008

6

Huye Douglas Pham

Chuyên gia kiểm soát chất lượng cấp cao

Mỹ

701044783

14.280

10

15/8/2003

15/8/2008

7

Nara N. Shrestha

Kỹ sư khảo sát thực địa cấp cao

Nepan

2221657

4.609

10

2/11/2003

15/8/2008

8

Thanuratana Thongsuk*

Chuyên gia an toàn cấp cao

Thái Lan

492645

6.395

10

25/4/2004

15/8/2008

Ghi chú: * Các chuyên gia thay thế được cấp thuận bằng các văn bản 4248/UB-ĐT, ngày 23/7/2004 và 5988/UB-ĐT, ngày 20 tháng 11 năm 2003 của UBNDTP Hồ Chí Minh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5700 BKH/KTTĐN ngày 10/09/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận tư vấn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36