Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 563/TTg-QHQT về việc bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 563/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/TTg-QHQT
V/v bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình Nước sạch và VSMTNT từ nguồn viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, An Giang, Đắk Nông, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Phú Yên, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5429/BTC-NSNN ngày 23 tháng 4 năm 2007) về việc bổ sung dự toán chi để thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung dự toán chi (175.000 triệu đồng) cho năm 2007 để thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước Đan Mạch, Úc và Hà Lan, phân bổ cho 09 tỉnh (Trà Vinh, An Giang, Đắk Nông, Đắk Lắc, Ninh Thuận, Phú Yên, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai) như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1021/BNN-TL ngày 12/4/2007.

2. Giao Bộ Tài chính thực hiện các công việc sau:

- Tiếp nhận nguồn viện trợ cho Chương trình, thông báo và chuyển vốn cho các địa phương như ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp số vốn viện trợ nêu trên và Báo cáo đánh giá ngân sách Nhà nước năm 2007 để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định.

- Từ năm 2008, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn viện trợ không hoàn lại cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2007-2011 trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn vốn được phân bổ đúng mục tiêu và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ ODA nước ngoài./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2). 32

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 563/TTg-QHQT về việc bổ sung dự toán chi thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.836
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154