Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 556/VPCP-KTN xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 556/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 556/VPCP-KTN
V/v xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát tại công văn số 01-01/CV-HP ngày 05 tháng 01 năm 2010 về việc xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại các xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá năng lực của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát và đề xuất ý kiến về việc góp vốn điều tra, khảo sát quặng sắt tại các xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dương (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 556/VPCP-KTN xin chấp thuận góp vốn đầu tư để khảo sát, thăm dò quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22