Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5533/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Danh mục các dự án đề nghị ADB tài trợ cho ngành giao thông vận tải năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5533/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5533/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Danh mục các dự án đề nghị ADB tài trợ cho ngành giao thông vận tải năm 2008

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5602/BKH-KTĐN ngày 01 tháng 8 năm 2008) và ý kiến các cơ quan liên quan về Danh mục các dự án đề nghị Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ cho ngành Giao thông vận tải năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Danh mục các dự án vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật của ADB năm 2008 cho ngành giao thông vận tải theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn chỉnh văn kiện các dự án để triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5533/VPCP-QHQT về việc phê duyệt Danh mục các dự án đề nghị ADB tài trợ cho ngành giao thông vận tải năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.986

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254