Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 17/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 55/BXD-VLXD
V/v: chủ trương đầu tư dây chuyền 2 xi măng Hoà Phát, tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 584/UBND-GTXD ngày 7/5/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, bổ sung dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Hoà Phát, công suất 5.000 tấn clinker/ngày tại mặt bằng hiện có thuộc thôn Đồng Ao, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 2/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, Bộ Xây dựng đang tiến hành điều chỉnh, xây dựng lại Quy hoạch trên cơ sở tính toán nhu cầu xi măng từng năm từ nay đến năm 2015 và các năm 2020, 2025. Xem xét, rà soát lại danh mục các dự án đã có trong quy hoạch nhưng không có khả năng triển khai, các dự án đề nghị đưa vào quy hoạch mới với quan điểm ưu tiên cho đầu tư mở rộng, quy mô công suất lớn, công nghệ tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh cao... Từ kết quả đầu tư của dây chuyền 1 nhà máy xi măng Hoà Phát tại Hà Nam và kế hoạch đầu tư dây chuyền mở rộng cho thấy dây chuyền 2 của xi măng Hoà Phát sẽ nằm trong diện các dự án được ưu tiên, xem xét trong quá trình xây dựng quy hoạch mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về chủ trương đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Hoà Phát tỉnh Hà Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng ( để b/c)
- CTy CP XM Hoà Phát
- Lưu: VP, VLXD

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 55/BXD-VLXD ngày 17/07/2009 về chủ trương đầu tư dây chuyền 2 xi măng Hoà Phát, tỉnh Hà Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


988
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60