Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 548/VPCP-CN về việc điều chỉnh giá trị gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng cảng Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 548/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tôn
Ngày ban hành: 17/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 548/VPCP-CN
V/v điều chỉnh giá trị gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng cảng Sài Gòn

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính
- Kho bạc Nhà nước,

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4147/GTVT-KHĐT ngày 19 tháng 11 năm 1999 và công văn số 177/GTVT-KHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2000 và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8037 BKH/VPXT ngày 10 tháng 12 năm 1999) về việc điều chỉnh giá trị gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng cảng Sài Gòn (vốn vay ADB), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh giá trị gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, mở rộng cảng Sài Gòn (vay vốn ADB) như sau:

 - Phần chi phí phát sinh do tăng khối lượng và trượt giá đến tháng 9 năm 1999 là 6.539 tỷ đồng. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt các dự toán phát sinh tăng thêm này theo quy định.

 - Phần chi phí phát sinh do chênh lệch giữa tỷ giá thanh toán với tỷ giá ghi trong hợp đồng. Thanh toán theo tỷ giá công bố của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thanh toán.

 - Nguồn vốn điều chỉnh giá trị gói thầu này được sử dụng từ nguồn vốn dư và dự phòng của dự án.

2. Đối với phần chi phí phát sinh sau tháng 9 năm 1999; Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xem xét, quyết định theo quy định hiện hành và được thanh toán trong phần dự phòng chung của dự án.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Mạnh Cầm (để báo cáo)
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,
- Ban QLDA cảng Sài Gòn,
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Tôn, Nguyễn Công Sự, Nguyễn Quốc Huy, các vụ: KTTH, QHQT, TTBC
- Lưu: CN (3), VT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Tôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 548/VPCP-CN về việc điều chỉnh giá trị gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng cảng Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.709
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240