Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5432/VPCP-CN ngày 05/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án khai thác bauxit, sản xuất alumin tại các tỉnh Lâm Đồng và Đak Nông

Số hiệu: 5432/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 05/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5432/VPCP-CN
V/v Dự án khai thác bauxit, sản xuất alumin tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an.
- Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Lạng Sơn, Cao Bằng
- Tổng công ty Than Việt Nam
- Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 3612/CV-CLH ngày 20 tháng 7 năm 2004), của Tổng công ty Than Việt Nam (công văn số 1495/CV-VP ngày 05 tháng 5 năm 2004) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4922 BKH/KTCN ngày 05 tháng 8 năm 2004), Quốc phòng (công văn số 3716/QP ngày 05 tháng 8 năm 2004), Giao thông vận tải (công văn số 4151/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2004) và của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (công văn số 1190/CV-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004) và ý kiến các cơ quan trong cuộc họp ngày 22 tháng 9 năm 2004 tại Văn phòng Chính phủ về việc giao cho Tổng công ty Than Việt Nam thực hiện Dự án khai thác bauxit, sản xuất alumin tại tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đề xuất cơ sở quản lý và hợp tác đầu tư đối với ngành công nghiệp khai thác bauxit, sản xuất alumin và điện phân nhôm Việt Nam, giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan lập Quy hoạch tổng thể thăm dò, khai thác, chế biến quặng bauxit , trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2005.

Bộ Công nghiệp chỉ đạo tổ công tác liên ngành tiếp tục thảo luận, làm rõ với phía đối tác Trung Quốc những nội dung liên quan đến dự án khai thác Bauxit, mỏ “1-5” tại Đắk Nông và sản xuất alumin.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và đánh giá nguồn quặng bauxit tại Đắk Nong và đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam khoanh định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho Tổng công ty Than Việt Nam 1 đến 2 mỏ để Tổng công ty Than Việt Nam quản lý, triển khai công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng và lập dự án khai thác quặng bauxit, sản xuất alumin và điện phân nhôm.

3. Trong thời gian Quy hoạch tổng thể thăm dò, khai thác, chế biến quặng bauxit chưa được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông, Lạng Sơn, Cao Bằng phải tăng cường công tác bảo vệ mỏ, không được cấp phép khai thác quặng bauxit cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất các hình thức huy động nguồn vốn (kể cả việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp) và cơ chế để thực hiện dự án Tổ hợp bauxít - nhôm Lâm Đồng do Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư khẩn trường tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10 năm 2004.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5432/VPCP-CN ngày 05/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án khai thác bauxit, sản xuất alumin tại các tỉnh Lâm Đồng và Đak Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124