Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5368 BKH/KTĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận chuyên gia tư vấn làm việc cho dự án của WB

Số hiệu: 5368BKH/KTĐN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 27/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5368 BKH/KTĐN
V/v Xác nhận chuyên gia tư vấn làm việc cho dự án của WB

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao
- Bộ Tài chính
- Bộ Công an
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng cục Hải quan

 

Thực hiện Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng ODA và Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (Điều 8, Khoản 1, mục c);

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 938/DALN-WB2 ngày 4 tháng 8 năm 2004;

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN

- Dự án: “Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam”.

- Hình thức sử dụng ODA: Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)

- Hiệp định được ký ngày 24 tháng 02 năm 2000 giữa Đại diện Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB).

- Tổng vốn ODA theo Hiệp định: 31.8 triệu USD

- Thời hạn thực hiện: Từ 31 tháng 5 năm 2000 đến 30 tháng 9 năm 2006

- Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

- Địa điểm thực hiện dự án: 1 A Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

- Hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài: Hợp đồng dịch vụ tư vấn

* Ông ROBERT TILBURY

- Chức vụ: Tư vấn dự án “Bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam”. Kết quả xét thầu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1276/CP-NN, ngày 14 tháng 10 năm 2002 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt nội dung Hợp đồng tư vấn tại công văn số 4305 QĐ/BNN-XDCB, ngày 15 tháng 10 năm 2002.

- Quốc tịch: Australia

- Số hộ chiếu: L9937215

- Ngày cấp: 25/10/2001, Cấp tại: Australia

- Thời hạn làm việc tại Việt Nam: Từ ngày 1/4/2004 đến tháng 31/3/2006

- Công văn giấy tờ liên quan đến việc cử chuyên gia sang Việt Nam:

+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Ban quản lý Trung ương các dự án Lâm nghiệp và Công ty Seatec International.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết công việc theo đúng quy định trong Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam nêu trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được sự phối hợp của Quý Bộ/Cơ quan.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5368 BKH/KTĐN ngày 27/08/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận chuyên gia tư vấn làm việc cho dự án của WB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124