Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5335/VPCP-KTTH năm 2017 tổng kết tình hình hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương và sửa đổi khung khổ pháp lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5335/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5335/VPCP-KTTH
V/v tổng kết tình hình hoạt động Quỹ ĐTPTĐP và sửa đổi khung khổ pháp lý

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1261/BTC-TCNH ngày 25 tháng 01 năm 2017, các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1626/BKHĐT-TCTT ngày 03 tháng 3 năm 2017), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (văn bản số 630/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 2 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1419/NHNN-TTGSNH ngày 09 tháng 3 năm 2017) về tổng kết tình hình hoạt động hệ thống Quỹ đầu tư phát triển địa phương (QuĐTPTĐP) và đề xuất sửa đổi khung khổ pháp lý về Quỹ ĐTPTĐP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan:

a) Trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2017 hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế các Nghị đnh số 138/2007/NĐ-CP và số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP, quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, Ủy ban nhân dân các địa phương và địa vị pháp lý của QuĐTPTĐP (tham khảo mô hình Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hồ Chí Minh).

b) Hướng dẫn và giám sát Ủy ban nhân dân các địa phương thực hiện đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2015 và văn bản số 3055/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc cho dừng hoạt động và giải thể các Quỹ đã thành lập nhưng không hiệu quả, hoạt động không đúng mục đích, quy định của pháp luật; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương:

a) Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 3055/VPCP-KTTH ngày 05 tháng 5 năm 2016.

b) Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Quỹ ĐTPTĐP không phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cho dừng hoạt động, giải thQuỹ ĐTPTĐP phải dừng hoạt động, giải thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại điểm 1b nêu trên, gửi Bộ Tài chính kết quả thực hiện để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 1419/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tới Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT
gCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, các Vụ: TH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, KTTH(3)
LV.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5335/VPCP-KTTH năm 2017 tổng kết tình hình hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương và sửa đổi khung khổ pháp lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184