Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5329/VPCP-KTTH về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5329/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5329/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Dự án đầu tư XD ĐH Y-Dược Tp Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5501/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 7 năm 2008, Bộ Tài chính tại văn bản số 8059/BTC-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2008 về thời gian thực hiện Dự án Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện Dự án trong năm 2008. Bộ Y tế sử dụng dự toán ngân sách được giao năm 2008 để bố trí 22 tỷ đồng (hai mươi hai tỷ đồng) thanh toán cho các gói thầu xây lắp hạng mục nhà Khoa Y-Nha.

2. Bộ Y tế sớm kiểm tra tổng thể tình hình thực hiện Dự án, làm rõ những nội dung cụ thể như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các Bộ: Tài chính, Y tế về kế hoạch bố trí vốn thực hiện Dự án và thời hạn hoàn thành Dự án, báo cáo Thủ tướng Chínhh phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5329/VPCP-KTTH về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.133

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155