Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 532/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án Dây chuyền lạnh của Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 532/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án Dây chuyền lạnh của Chương trình TCMR do Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2571/BKH-KTĐN, ngày 16 tháng 4 năm 2007) về việc trình duyệt danh mục dự án do Luxembourg tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng" của Bộ Y tế do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg tài trợ với các nội dung được nêu tại công văn số 2571/BKH-KTĐN, ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng kinh phí của Dự án là 4.519.000 Euro, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg là 4.200.000 Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 319.000 Euro từ nguồn kinh phí của Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế cấp phát hàng năm.

2. Giao Bộ Y tế đàm phán, trình duyệt Nghị định thư sẽ ký với đại diện của Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg đối với dự án "Tăng cường hệ thống dây chuyền lạnh cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng" theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- Viện Vệ sinh Dịch tễ TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 532/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án Dây chuyền lạnh của Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Luxembourg tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.726
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118