Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5306/VPCP-KGVX về việc phê duyệt các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5306/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5306/VPCP-KGVX
V/v phê duyệt các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 3456/TTr-BQP ngày 10 tháng 7 năm 2008) về việc xin phê duyệt đề án "Tăng cường năng lực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển giai đoạn 2008-2010", Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng, thẩm định và phê duyệt các đề án, dự án theo quy định tại Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 và Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Các Bộ: TC, CA, YT, CT, LĐ-TB&XH,TT&TT,KH&ĐT;
- Các thành viên UBQG p/c AIDS và p/c tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Văn phòng Thường trực phòng,chống ma túy, Bộ Công an;
- Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: NC,TH,KTTH,TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Hh 50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5306/VPCP-KGVX về việc phê duyệt các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44