Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 527/VPCP-KGVX về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 527/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 21/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 527/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (văn bản số 2606/UBND-YT ngày 11 tháng 11 năm 2008 và văn bản số 3107/UBND-VX ngày 30 tháng 12 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Y tế (văn bản số 8648/BYT-KH-TC ngày 22 tháng 12 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9408/BKH-LĐVX ngày 26 tháng 12 năm 2008), Tài chính (văn bản số 16199/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

2. Việc đầu tư xây dựng Trường Trung cấp y tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Trường hợp Tỉnh quá khó khăn về kinh phí, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn làm việc với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ việc hỗ trợ kinh phí cho Tỉnh theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 527/VPCP-KGVX về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa và Trường trung cấp y tế khu vực tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144