Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5190/UB-TH ngày 31/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004

Số hiệu: 5190/UB-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 31/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5190/UB-TH
Về báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở - ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước
- Các Chủ đầu tư

 

Để chuẩn bị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố vào quý III/2004, Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước và các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 từ nguồn vốn ngân sách thành phố, trong đó nêu rõ các khoá khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bố trí vốn (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên).

Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty Nhà nước và các Chủ đầu tư khẩn trương báo cáo theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Kế hạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 9 năm 2004. Các đơn vị không nộp báo cáo đúng thời gian quy định sẽ không được xem xét, điều chỉnh kế hoạch trong năm 2004.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐTXD NĂM 2004

Nguồn vốn ngân sách thành phố

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch đã giao trong năm 2004

Khối lượng thực hiện 8 tháng năm 2004

Khối lượng cấp phát 8 tháng năm 2004

Luỹ kế thực hiện từ lúc khởi công đến nay

Luỹ kế cấp phát từ lúc khởi công đến nay

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

Ghi chú (nếu các khó khăn, vướng mắc nếu có)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Vốn ngân sách thành phố

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vốn ngân sách thành phố phân cấp cho UBND quận - huyện quản lý

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5190/UB-TH ngày 31/08/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tiến độ thực hiện và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40