Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 51/BXD-QLN trả lời công văn 295/DVCI-KHĐT đề nghị hướng dẫn xử lý trường hợp góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở với doanh nghiệp khác có phân chia sản phẩm là nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 51/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 06/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/BXD-QLN
V/v:Trả lời công văn 295/DVCI-KHĐT ngày 30/5/2012 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích TNXP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

Kính gởi: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích TNXP

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 295/DVCI-KHĐT ngày 30/5/2012 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích TNXP (kèm theo hồ sơ) đề nghị hướng dẫn việc xử lý đối với trường hợp góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở với doanh nghiệp khác có phân chia sản phẩm là nhà ở được ký trước ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở có hiệu lực (Nghị định 71/2010/NĐ-CP). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, nếu chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở với doanh nghiệp khác mà các bên có thỏa thuận phân chia sản phẩm là nhà ở thì chỉ được phân chia không quá 20% số lượng nhà ở của dự án, số lượng nhà ở còn lại chủ đầu tư phải bán qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, do Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích TNXP ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở với doanh nghiệp khác để phân chia sản phẩm nhà ở trước thời điểm Nghị định 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nên trường hợp này không áp dụng các quy định tại Điều 9 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP để điều chỉnh mà chủ đầu tư được thực hiện phân chia số lượng nhà ở cho bên tham gia góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư đã ký kết.

2. Để làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên tham gia hợp tác đầu tư nêu trên thì các bên phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng góp vốn đã ký trước đây và ký hợp đồng mua bán nhà ở theo mẫu quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP đối với số lượng căn hộ mà Công ty đã thỏa thuận phân chia cho bên tham gia hợp tác đầu tư; đối với phần diện tích nhà để kinh doanh thương mại, dịch vụ thì các bên thực hiện ký hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

3. Sau khi được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và diện tích kinh doanh thương mại, nếu bên tham gia hợp tác đầu tư có nhu cầu bán, cho thuê số lượng căn hộ và diện tích kinh doanh thương mại này thì phải thực hiện giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xử lý trường hợp phân chia nhà ở và diện tích nhà để kinh doanh theo hợp đồng hợp tác đầu tư ký trước ngày Nghị định 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành tại địa chỉ số 922 Nguyễn Trãi, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích TNXP. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Văn phòng Đăng ký quyền SDĐ TP. Hồ Chí Minh;
- L­u: VT, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 51/BXD-QLN trả lời công văn 295/DVCI-KHĐT đề nghị hướng dẫn xử lý trường hợp góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở với doanh nghiệp khác có phân chia sản phẩm là nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118