Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 502/TTg-QHQT về việc phê duyệt dự án Cải cách hành chính và Chiến lược về tăng trưởng và giảm nghèo tỉnh Hậu Giang do Bỉ viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 502/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 502/TTg-QHQT
V/v phê duyệt dự án Cải cách hành chính và Chiến lược về tăng trưởng và giảm nghèo tỉnh Hậu Giang do Bỉ viện trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2138/TTr-BKH, ngày 2/4/2007) về việc phê duyệt Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về dự án Cải cách hành chính và triển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo tại tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án "Cải cách hành chính và triển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) tại tỉnh Hậu Giang (PARROC)" mã số 004 03 01 với tổng kinh phí thực hiện Dự án là 2.750.000 Euro, trong đó Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại là 2.500.000 Euro, vốn đối ứng của Việt Nam là 250.000 Euro từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh Hậu Giang.

2. Phê duyệt Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Công hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ đối với dự án "Cải cách hành chính và triển khai Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) tại tỉnh Hậu Giang (PARROC)" và ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện của Chính phủ Vương quốc Bỉ.

3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan nêu tại công văn số 2138/TTr-BKH, ngày 2/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến hành phê duyệt và thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, CCHC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3), 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 502/TTg-QHQT về việc phê duyệt dự án Cải cách hành chính và Chiến lược về tăng trưởng và giảm nghèo tỉnh Hậu Giang do Bỉ viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.646
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234