Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5017/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5017/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng DA Thoát nước và Vệ sinh TP Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Tổng công ty Xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng.

 

Xét Báo cáo số 3488/UBND-QLĐTư, ngày 12 tháng 6 năm 2008 và số 4431/UBND-QLĐTư, ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Báo cáo số 1149/TCT-TCKT, ngày 03 tháng 7 năm 2008 và số 1265/TCT-TCKT, ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Tổng công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) liên quan đến xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng Dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Đà Nẵng; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1949/VPCP-V.I, ngày 27 tháng 3 năm 2008 và số 3312/VPCP-KNTN, ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng Dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Đà Nẵng; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- VPBCĐTW về PCTN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Kiều Đình Thụ; các Vụ: KTN, KTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5017/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra việc thanh toán hợp đồng dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.092

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49