Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 500/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 500/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 17/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 500/VPCP-V.I
V/v giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Văn bản số 5723/MTTW-BTT ngày 06 tháng 12 năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo giải quyết khiếu nại của một số công dân liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu (sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và thông báo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Trương Hòa Bình;
- Bộ Tư pháp;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Duy Hưng, các Vụ: NN, QHĐP, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, V
.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 500/VPCP-V.I năm 2019 về giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.217

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108