Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 493/TTg-KTTH về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 615/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 493/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 493/TTg-KTTH
V/v thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và Quyết định số 615/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban dân tộc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2798/BTC-ĐT ngày 02 tháng 03 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1704/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20 tháng 03 năm 2012), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 837/LĐTBXH-BTXH ngày 23 tháng 03 năm 2012), Thanh tra Chính phủ (công văn số 561/TTCP-V.II ngày 16 tháng 03 năm 2012), Ủy ban Dân tộc (công văn số 182/UBDT-CSDT ngày 16 tháng 03 năm 2012) về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 30a), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (bao gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo quy định tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm tiếp theo của kế hoạch.

2. Vốn ứng trước của kế hoạch năm nào được thực hiện thống nhất với thời hạn thanh toán vốn đầu tư của kế hoạch năm đó.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, ĐP, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 493/TTg-KTTH về thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định 615/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.456

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66