Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 492/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 492/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 01/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 492/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1938/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 3 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Cạnh tranh nông nghiệp" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng mức đầu tư là 75 triệu USD (trong đó vốn ODA: 59,8 triệu USD, vốn đối ứng: 2,3 triệu USD, và 12,9 triệu USD huy động từ các doanh nghiệp và các tổ chức nông dân để liên kết sản xuất).

2. Trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi cho Dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tiếp thu và chỉnh sửa Dự án trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, đặc biệt lưu ý việc phân cấp và quy định rõ trách nhiệm của các tỉnh tham gia Dự án.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với WB để huy động các khoản viện trợ không hoàn lại thực hiện các nội dung tăng cường năng lực cho Dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 492/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Cạnh tranh nông nghiệp do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122