Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 490/TTg-NN về việc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 490/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 490/TTg-NN
V/v áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 783/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1363/BKH-KTĐN ngày 03 tháng 3 năm 2008), Tài chính (công văn số 2957/BTC-QLCS ngày 14 tháng 3 năm 2008), Xây dựng (công văn số 380/BXD-QLN ngày 07 tháng 3 năm 2008) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1929/NHNN-HTQT ngày 29 tháng 02 năm 2008) về việc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt Khung chính sách, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh có Dự án thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4). Lĩnh. 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 490/TTg-NN về việc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.229
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116