Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4876/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4876/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 19/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4876/VPCP-KTN
V/v chủ trương ĐT XD Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 47/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 8 năm 2010, công văn số 4949/BTNMT-KH ngày 03 tháng 12 năm 2010, công văn số 1785/BTNMT-KH ngày 24 tháng 5 năm 2011) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7455/BKH-KHGDTN&MT ngày 19 tháng 10 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 2082/BXD-HTKT ngày 22 tháng 10 năm 2010), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 8861/UBND-TNMT ngày 01 tháng 11 năm 2010) về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lập Dự án đầu tư, đề xuất nguồn vốn và cơ quan quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4) B (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4876/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.299

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49