Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 473/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 23/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 473/BNN-TCTL
V/v chủ trương triển khai và hỗ trợ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

Phúc đáp văn bản số 596/VPCP-KTN ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc UBND tỉnh Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương triển khai và hỗ trợ nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương tại công văn số 306/UBND.CN ngày 25 tháng 01 năm 2011; về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương không có trong danh mục các dự án theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các dự án đường cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong vùng bão lũ giai đoạn 2011-2015.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa nhận hồ sơ Dự án trên, nên chưa có cơ sở để có ý kiến theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi Văn phòng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ-3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 473/BNN-TCTL ngày 23/02/2011 về chủ trương triển khai và hỗ trợ nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.820

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!