Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4662/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4662/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4662/BGTVT-KHĐT
V/v: đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Hưng Yên;

 

Bộ GTVT nhận được văn bản số 5158/UBND-GT ngày 05/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội - Tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng;

Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, Bộ GTVT ủng hộ việc xây dựng bến phà tại Vạn Điểm (huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội) - Đông Ninh (huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên, công trình xây dựng bến phà Vạn Điểm thuộc hệ thống giao thông địa phương, theo Luật Ngân sách, Bộ GTVT không thể đầu tư trực tiếp.

2. Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai thực hiện Dự án Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6) sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), trong đó có Hợp phần B - Các bến khách ngang sông, được giao cho 14 tỉnh phía Bắc (có thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên) chủ trì đầu tư.

Bộ GTVT ghi nhận ý kiến của UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên về việc đề nghị đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm tại văn bản số 5158/UBND-GT ngày 05/6/2009 nêu trên. Bộ GTVT sẽ làm việc cụ thể với WB về khả năng sử dụng vốn dự án WB6 để đầu tư hạng mục này trong hợp phần B của Dự án nếu được Nhà tài trợ chấp thuận.

Rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các Quý Uỷ ban./.

 

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức;
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường;
- Cục Quản lý XD & CLCTGT;
- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4662/BGTVT-KHĐT về việc đầu tư xây dựng bến phà Vạn Điểm - Đông Ninh qua sông Hồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.048

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91