Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 463/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 463/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 463/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1606/TTr-DKVN ngày 12 tháng 3 năm 2009), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1834/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009) về việc chỉ định thầu các gói thầu Thiết kế tổng thể (FEED) và gói thầu EPC, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chỉ định thầu các gói thầu FEED và EPC của Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

2. Tách gói thầu tư vấn FEED độc lập với gói thầu EPC.

3. Đối với vật tư, thiết bị đường ống thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành.

4. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm bảo đảm đồng bộ giữa tiến độ của Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn với tiến độ của các dự án khai thác và sử dụng khí./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, CT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu VT, KTN (4), MT (18 b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 463/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu Dự án đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85