Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4577/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4577/VPCP- KTTH
V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, bao gồm cả casino

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Công thương;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuân.

 

Xét đề nghị của Tỉnh ủy Bình Thuận (công văn số 664-CV/TU ngày 20 tháng 7 năm 2007) về việc xin chủ trương cho Tập đoàn Cascadia Home Products (Asia) Ltd được đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, bao gồm cả xây dựng casino tại đảo Cù Lao Câu huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hướng dẫn các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kinh doanh các dự án có nội dung casino tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Đề án định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam (Thông báo số 96/TB-VPCP ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy;
 Website CP; các Vụ: NC, QHQT, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4577/VPCP-KTTH ngày 17/08/2007 về xin chủ trương đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp khép kín, bao gồm cả casino do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.387

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!