Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4471/VPCP-QHQT tổ chức cuộc họp Nhóm công tác thống kê đầu tư ASEAN (WGFDIS) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4471/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4471/VPCP-QHQT
V/v tổ chức cuộc họp Nhóm công tác thống kê đầu tư ASEAN (WGFDIS)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4065/BKH-ĐTNN ngày 18 tháng 6 năm 2010) về việc Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc họp Nhóm công tác thống kê đầu tư của ASEAN (WGFDIS), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ASEAN 2010 có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức cuộc họp Nhóm công tác thống kê đầu tư ASEAN lần thứ 21, dự kiến tổ chức từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 tại tỉnh Quảng Nam.

2. Về kinh phí tổ chức hội nghị, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Ban Thư ký ASEAN 2010;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4471/VPCP-QHQT tổ chức cuộc họp Nhóm công tác thống kê đầu tư ASEAN (WGFDIS) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


991
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144