Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4437/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4437/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4437/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 928/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010, công văn số 1254/UBND-KTN ngày 20 tháng 4 năm 2010 và số 1673/UBND-KTN ngày 26 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2354/BKH-KTĐP&LT ngày 09 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 4507/BTC-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2252/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 4 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động cân đối ngân sách địa phương để đầu tư Dự án xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành. Đồng thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong quá trình thực hiện để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn hỗ trợ một phần cho tỉnh Quảng Nam để thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (18b).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4437/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đường ven biển đoạn Tam Tiến - Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.050
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33