Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4436/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng các công trình giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4436/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4436/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng các công trình giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (tờ trình số 1089/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2836/BKH-KTNN ngày 04 tháng 5 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 5576/BTC-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3902/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1269/BNN-TCTL ngày 04 tháng 5 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam rà soát quy hoạch các dự án đường giao thông phục vụ tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn cho nhân dân trong mùa mưa lũ; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, tiến hành lập, thẩm định và phê duyệt các Dự án theo quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế và nguồn vốn hỗ trợ cho tỉnh Quảng Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (20b).  

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4436/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng các công trình giao thông tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


958
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74