Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4429/VPCP-KTN về đầu tư Dự án sản xuất sắt xốp tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4429/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4429/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án sản xuất sắt xốp tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Hiệp hội Thép Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 3210/BCT-CNNg ngày 31 tháng 3 năm 2010), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2984/BKH-QLKKT ngày 06 tháng 5 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 1174/BKHCN-ĐTG ngày 26 tháng 5 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1953/BTNMT-ĐCKS ngày 01 tháng 6 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 2963/UBND-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2010), Hiệp hội Thép Việt Nam (công văn số 43/HHTVN ngày 20 tháng 4 năm 2010) về việc đầu tư Dự án sản xuất sắt xốp tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung Dự án Nhà máy sắt xốp Kobelco Việt Nam công suất 2,0 triệu tấn năm, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, có xét đến 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2007.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, trình duyệt theo quy định.       

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4429/VPCP-KTN về đầu tư Dự án sản xuất sắt xốp tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.381
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70