Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4413/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4413/VPCP-KTN
V/v lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án BOT nhiệt điện Nghi Sơn II

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân
tỉnh Thanh Hóa

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 5598/BCT-NL ngày 16 tháng 6 năm 2009) về tình hình triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án BOT nhiệt điện Nghi Sơn II, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kế hoạch phát triển dự án như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các đơn vị liên quan bố trí đường dẫn nước từ hồ chứa nước Đồng Chùa về nhà máy điện Nghi Sơn II để nhà đầu tư dự án tự chịu trách nhiệm việc cung cấp và xử lý nước ngọt của nhà máy.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị liên quan, tính toán cân đối than cho các nhà máy nhiệt điện, trong đó có nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn II, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, CN Than-Khoáng sản VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBH, TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4413/VPCP-KTN ngày 30/06/2009 về việc lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án BOT nhiệt điện Nghi Sơn II do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.252

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!