Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 441/TTg-QHQT về việc bổ sung vốn AFD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 441/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 441/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn AFD cho dự án HTKT phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện  

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1355/BKH-KTĐN, ngày 04 tháng 3 năm 2009) về việc trình duyệt sử dụng bổ sung vốn từ Quỹ Nghiên cứu và Tăng cường năng lực (FERC) của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án “Phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung vốn đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện” sử dụng viện trợ không hoàn lại từ Quỹ FERC của AFD với trị giá là 277.559 Euro.

2. Giao Bộ Công thương:

- Nghiêm túc tuân thủ các quy định định về quản lý và sử dụng ODA trong việc huy động vốn viện trợ để thuê chuyên gia thực hiện Dự án.

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, tiến hành hoàn chỉnh tài liệu Dự án và tổ chức phê duyệt, giám sát thực hiện Dự án theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 441/TTg-QHQT về việc bổ sung vốn AFD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển Cơ quan điều tiết điện lực và thị trường điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


870
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211