Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4373/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4373/TCT-DNK
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty CP Cầu Xây
(Đ/C: Xã Tân Dân, H. Sóc Sơn, Tp. Hà Nội)

Trả Lời Công Văn Số 64 Ct-Ưđđt Ngày 21/9/2005 Của Công ty hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi miễn, giảm thuế:

Tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng SX thì: “được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền SX mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Cầu Xây có dự án đầu tư mở rộng SX, không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A thì được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo.

Theo nội dung công văn của Công ty thì Công ty thành lập từ năm 1998 hoạt động tại địa bàn B, nếu trước đây Công ty đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, đã được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo các quy định trước đây, nay đáp ứng các quy định về ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC thì sẽ được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN trong thời gian còn lại (nếu đủ điều kiện). Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn về điều kiện để được hưởng trong thời gian ưu đãi còn lại theo hướng dẫn tại Điểm 5 Công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

2. Về việc xác định thời gian được hưởng ưu đãi thuế:

Tại Điểm 2, Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 quy định: “Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư này.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinh doanh phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được”.

Tại Điểm 1.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp năm đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động SX, KD hàng hóa, dịch vụ dưới 06 tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tiếp theo”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty CP XD Cầu Xây có dự án đầu tư mở rộng SX hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 9/2003 thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế từ năm 2003 hoặc từ năm 2004. Công ty phải tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, từ đó xác định số thuế được miễn, giảm khi lập báo cáo quyết toán thuế theo quy định.

Trường hợp năm 2004 Công ty không tự xác định số thuế được miễn, giảm và cơ quan thuế đã quyết toán thuế năm 2004 thì Công ty mất quyền được xét miễn, giảm thuế TNDN của năm 2004, Công ty chỉ còn được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN trong thời gian còn lại kể từ năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           


             
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4373/TCT-DNK ngày 01/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.612

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3