Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4305/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4305/VPCP-KTTH
V/v sử dụng vốn dư của D/a do Chính phủ Trung Quốc viện trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (văn bản số 320/HVCT-HCQG ngày 7 tháng 4 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 6480/BTC-QLN ngày 6 tháng 5 năm 2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3341/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 5 năm 2009) về việc sử dụng kinh phí dự án do Chính phủ Trung Quốc viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng số kinh phí còn lại của Dự án xây dựng Nhà ở của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh để bố trí vốn thực hiện Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị nội thất của Nhà ở của Học viện (Dự án). Học viện lập, phê duyệt và thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4305/VPCP-KTTH ngày 25/06/2009 về việc sử dụng vốn dư của dự án do Chính phủ Trung Quốc viện trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.193

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!