Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4302/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4302/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 1274/BTP-VP ngày 23 tháng 4 năm 2009, công văn số 1800/BTP-VP ngày 05 tháng 6 năm 2009), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 7026/BTC-ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2009), Xây dựng (công văn số 814/BXD-QLN ngày 12 tháng 5 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3855/BKH-KCHT&ĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009) chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc (nhà số 6) tại số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp làm việc với Bộ Xây dựng để khẳng định sự phù hợp của công trình trụ sở làm việc (nhà số 6) tại số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội với Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4302/VPCP-KTN ngày 25/06/2009 về việc chủ trương đầu tư xây dựng bổ sung trụ sở làm việc của Bộ Tư pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!