Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4284/BNN-HTQT năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA Quý III năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4284/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Tô Việt Châu
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/BNN-HTQT
V/v: báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA Quý III năm 2013

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi;
- Các Cục, Viện, Trường, Trung tâm trực thuộc Bộ;
- Các Ban quản lý Dự án thuộc Bộ.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, tuy nhiên do chưa có thông tư hướng dẫn nên vẫn áp dụng chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA theo Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 30/7/2007. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Chủ chương trình, dự án ODA thực hiện đầy đủ, đúng mẫu biểu, chế độ báo cáo Quý 3/2013 theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH.

Theo quy định, chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi hết quý, các chủ dự án phải gửi báo cáo (AMT 3.0) tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA qua đường công văn và qua email đúng thời hạn và đầy đủ. Với các Ban quản lý các dự án, các Tổng cục và các Cục, đề nghị thực hiện mẫu báo cáo theo nội dung công văn số 1797/BNN-HTQT ngày 10/4/2013. Các đầu mối tổng hợp nhận Báo cáo như sau:

1. Bộ chủ quản (Vụ Hợp tác quốc tế).

Email: vanlv.htqt@mard.gov.vn;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế đối ngoại).

Email: oda_ferd@mpi.gov.vn;

3. Bộ Tài chính (Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại).

Email: taichinhdoingoai@mof.gov.vn.

Thời hạn nhận báo cáo Quý III năm 2013:Ngày 10/10/2013.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt công tác báo cáo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT (LTV).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tô Việt Châu

Ghi chú: Mẫu báo cáo AMT 3.0, mẫu báo cáo theo nội dung CV 1797/BNN-HTQT, liên hệ đầu mối giám sát đánh giá CT, DA ODA của Vụ Hợp tác quốc tế: Ông Lê Thành Văn. ĐT: 0912094125, Email: vanlv.htqt@mard.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4284/BNN-HTQT năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án ODA Quý III năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238