Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4274/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4274/BGTVT-CGĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4274/BGTVT-CGĐ
V/v: Thực hiện tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Các trường, viện Sở thuộc Bộ;
- Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

 

Thực hiện văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 hướng dẫn việc tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá đối với dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ;

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

(Sao gửi kèm theo văn bản số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN; PC; HTQT;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu: VT, CGĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4274/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177